Close

Tháng Tám 15, 2017

Bạt lót ao nuôi tôm trên cát tại Quảng Nam

Quảng Nam có nhiều tiềm năng nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên sau nhiều năm, hiệu quả mang lại chưa cao, do ảnh hưởng từ môi trường sinh thái. Rất cần một giải pháp đồng bộ để khơi thông lợi thế của vùng đất này.

Mô hình nuôi tôm lót bạt là một giải pháp nhằm mang lại hiệu quả cho ngành nuôi tôm hiện nay. Bởi mô hình này có chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng ít, dễ quản lý môi trường, hạn chế rủi ro từ dịch bệnh, không sử dụng thuốc kháng sinh trong suốt quá trình nuôi mà chỉ sử dụng vi sinh xử lý môi trường, dễ nhân rộng mô hình vì phù hợp với điều kiện của nhiều hộ nuôi tôm.

Bat lot TK9.1

bat lot TK2.1

Bat lot TK8.1

Bat lot TK1.1

Bat lot TK5.1

Bat lot TK19.1

Bat lot TK13.1

 AT&T cung cấp dịch vụ bạt lót ao nuôi tôm trọn gói, có bảo hành, mang lại sự tin tưởng lớn cho bà con và các công ty nuôi trồng thủy sản.

Bài viết liên quan