Close

Tháng Mười Một 15, 2017

Lót bạt HDPE cho ao bê tông – Trại Ba Hòn, Kiên Giang

Công trình: Lót bạt HDPE cho ao bê tông tại Trại nghiên cứu thực nghiệm thủy sản Ba Hòn.

Địa điểm: Kiên Lương, Kiên Giang

Bat lot 3H29.1

Bat lot 3H33.1

Bat lot 3H24.1

Bat lot 3H32.1

Bat lot 3H30.1

Bat lot 3H34.1

Bat lot 3H23.1

Bat lot 3H22.1

Bat lot 3H27.1

Hình ảnh Related