Close

Tháng Tám 3, 2018

Thi công bạt lót ao tôm tại hộ Anh Út – Bạc Liêu

Công trình: Lót bạt ao nuôi tôm tại hộ Anh Út

Địa điểm: Bạc Liêu
Bat lot AU15.1

Bat lot AU16.1

Bat lot AU20.1

Bat lot AU17.1

Bat lot AU18.1

Bat lot AU19.1

Bat lot AU21.1

Bat lot AU14.1

Dự án Related