Close

Tháng Mười 3, 2017

Thi công lót bạt ao nuôi tôm tại Cam Ranh – Khánh Hòa

Công trình: Lót bạt ao nuôi tôm.

Địa điểm: Cam Ranh, Khánh Hòa

Diện tích: 25.000m2 màng chống thấm HDPE 0.75mm

bat hdpe CR1.1

bat hdpe CR2.1

bat hdpe CR16.1

bat hdpe CR17.1

bat hdpe CR5.1

bat hdpe CR7.1

bat hdpe CR11.1

bat hdpe CR20.1

Dự án Related