Close

Tháng Mười Một 6, 2018

Thi công lót bạt ao nuôi tôm tại hộ Anh Lu – Sóc Trăng

Công trình: Lót bạt ao nuôi tôm tại hộ Anh Lu

Địa điểm: Sóc Trăng

Bat lot ST5.1

Bat lot ST1.1

Bat lot ST 7.1

Bat lot ST2.1

Bat lot ST3.1

Bat lot ST6.1

Bat lot ST8.1

Bat lot ST4.1

Dự án Related