Close

Tháng Mười Một 6, 2018

Thi công lót bạt ao nuôi tôm tại hộ Anh Lu – Sóc Trăng

Công trình: Lót bạt ao nuôi tôm tại hộ Anh Lu

Địa điểm: Sóc Trăng

Bat lot ST5.1

Bat lot ST1.1

Bat lot ST 7.1

Bat lot ST2.1

Bat lot ST3.1

Bat lot ST6.1

Bat lot ST8.1

Bat lot ST4.1

Bài viết liên quan