Close

Tháng Năm 16, 2018

Thi công màng chống thấm HDPE cho hệ thống xử lý nước phân luồng ao nuôi tôm tại Công Ty ADC – Tiền Giang

Công trình: Thi công màng chống thấm HDPE cho hệ thống xử lý nước phân luồng ao nuôi tôm tại Công Ty ADC

Địa điểm: Tân Phú Đông, Tiền Giang

Diện tích: 15.000m2

bat lot 5.1

bat lot 2.1

bat lot 1.1

bat lot 6.1

bat lot 7.1

bat lot 8.1

bat lot 10.1

Bài viết liên quan