Close

Dự án

Tháng Tư 27, 2020

Cung cấp bạt HDPE và thi công cho hộ Anh Bảy Tươi (Bến Tre) – Đợt 2

Ở nhà chống dịch, còn lót bạt HDPE hãy để AT&T lo.

Hoàn thành cung cấp & thi công bạt HDPE cho hộ Anh Bảy Tươi ( Bến Tre ) – Đợt 2 với số lượng 5.000 m2.