Close

Dự án

Tháng Chín 11, 2019

Thi công bạt lót ao tôm tại Công ty TNHH Grobest Landfound – Tiền Giang

Tên công trình: Thi công bạt lót ao tôm tại Công ty TNHH Grobest Landfound

Địa điểm: ấp Xóm Rẫy, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

1eabcbeaa73740691926.1

4ea5bf4bed960ac85387.1

5fd170fe1d23fa7da332.1

7a829a1ff5c2129c4bd3.1

1294dba1897c6e22376d.1

c580a4c4c9192e477708.1

caf1ad50c08d27d37e9c.1

d635ceaca171462f1f60.1

e0170c56608b87d5de9a.1