Close

Dự án

Tháng Một 16, 2019

Thi công lót bạt cho ao tròn khung sắt tại Kiên Lương, Kiên Giang

Công Trình: Thi công lót bạt 12 ao tròn khung sắt 500m3.

Địa điểm: Kiên Lương, Kiên Giang.

5cd05f1005cce692bfdd.1

f7071ace4012a34cfa03.1

 

6cf0b745ed990ec75788.1

90cb15044fd8ac86f5c9.1