Close

Dự án

Tháng Một 13, 2021

Thi công lót bạt HDPE cho Khu nuôi cá thương phẩm Công Ty ADC – Đồng Tháp

Công trình: Thi công lót bạt HDPE cho Khu nuôi cá thương phẩm Công Ty ADC

Địa điểm: Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp