Close

Dự án

Tháng Mười 3, 2017

Bạt lót ao nuôi tôm tại Tân Tiến – Cà Mau

Công trình: Lót bạt ao nuôi tôm tại hộ Anh Bạc

Địa chỉ: Tân Tiến, Cà Mau

Diện tích: 5.000m2 màng chống thấm HDPE 0.5mm.

Bat lot BTT2.1

Bat lot BTT9.1

Bat lot BTT10.1

Bat lot BTT6.1