Close

Dự án

Tháng Mười 4, 2017

Bạt lót ao tôm – Công trình tại Bến Tre

Công trình: Lót bạt ao nuôi tôm tại hộ Anh Linh

Địa điểm: Bến Tre

Diện tích: 40.000m2

DSC08891.1

DSC08893

DSC08894

Bat lot ao tom - BenTre 2.1

DSC08895.1

DSC08896.1

DSC08888.1

DSC08889.2

Bat lot ao tom - Ben Tre 1.1