Close

Dự án

Tháng Mười 4, 2017

Công trình bạt lót ao tôm tại Trà Vinh

Công trình: Lót bạt ao nuôi tôm tại hộ Chú Bình

Địa điểm: Trà Vinh

Diện tích: 6.000m2

Bat lot ao tom - Tra Vinh 3.1

Bat lot ao tom - Tra Vinh 2.1

DSC08382.1

DSC08384.1

Bat lot ao tom - Tra vinh 1.1