Close

Dự án

Tháng Tám 7, 2017

Công trình bạt lót ao tôm tại Trại 6 Biển – Kiên Giang

Công trình: Lót bạt ao nuôi tại Trại 6 Biển

Địa điểm: Ấp 6 Biển, An Biên, Kiên Giang

Diện tích: 10.000m2

bat7.1

bat6.1bat1.1

 

bat15.1

bat9.1

bat12.1

bat13.1