Close

Dự án

Tháng Ba 20, 2019

Cung cấp và thi công bạt lót ao tôm tại Trại nuôi tôm Nam Chánh Eco – Sóc Trăng

nam chanh 6

Sau khi trúng gói thầu cung cấp và lắp bạt HDPE cho ao nuôi tôm tại Trại Nuôi Nông Trại Xanh Khu 1. Được sự tin tưởng của chủ đầu tư Công Ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng, AT&T một lần nữa được chọn là đơn vị cung cấp và thi công lắp bạt HDPE tại Trại nuôi tôm Nam Chánh Eco với diện tích gần 300.000m2.

Sau đây là những hình ảnh công tác chuẩn bị mặt bằng:

nam chanh 1

nam chanh 2

nam chanh 21

nam chanh 3

nam chanh 4

nam chanh 7

nam chanh 8

nam chanh 9

nam chanh 10

nam chanh 11

nam chanh 13

nam chanh 15

nam chanh 16

nam chanh 18

nam chanh 19

nam chanh 20

nam chanh 22