Close

Dự án

Tháng Mười Hai 19, 2017

Giai đoạn I – Thi công lót bạt ao nuôi tôm tại Tập đoàn Việt Úc – CN Bình Định

Công trình: Lót bạt ao nuôi tôm tại Tập đoàn Việt Úc – CN Bình Định

Địa điểm: Bình Định

Diện tích: 25.000m2 màng chống thấm HDPE 0.5mm.

Bat lot ao tom VUBD1.1

Bat lot ao tom VUBD2.1

Bat lot ao tom VUBD3.1

Bat lot ao tom VUBD4.1

Bat lot ao tom VUBD5.1

Bat lot ao tom VUBD6.1

Bat lot ao tom VUBD8.1

Bat lot ao tom VUBD7.1

Bat lot ao tom VUBD9.2