Close

Dự án

Tháng Mười Một 16, 2017

Lót bạt ao nuôi tại công ty tnhh nông sản hữu cơ Bền Vững SCOAP

Công trình: Lót bạt ao nuôi tại Công Ty TNHH Chuỗi Nông Sản Hữu Cơ Bền Vững Scoap.

Địa điểm: Huyện Tri Tôn, An Giang.

Diện tích: 6.000m2 màng chống thấm HDPE 0.5mm.

Bat lot BV8.1

Bat lot BV10.1

Bat lot BV11.1

Bat lot BV12.1

Bat lot BV14.1

Bat lot BV16.1

Bat lot BV2.1

Bat lot BV3.1

Bat lot BV4.1

Bat lot BV7.1

Bat lot BV13.1