Close

Dự án

Tháng Mười 9, 2017

Lót bạt ao nuôi tôm tại Trại Ba Hòn – Kiên Giang

Công trình: Lót bạt ao nuôi tôm tại Trại thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản Ba Hòn

Địa điểm: Xã Dương Hoa, Kiên Lương, Kiên Giang

Diện tích: 8.000m2 màng chống thấm HDPE 0.5mm.

Bat lot 3H8.1

Bat lot 3H6.1

Bat lot 3H9.1

Bat lot 3H19.1

Bat lot 3H20.1

Bat lot 3H21.1

DSC09491.1

Bat lot 3H1.1

DSC09494.1

Bat lot 3H2.1