Close

Dự án

Tháng Ba 4, 2019

Thi công bạt lót ao tôm tại hộ Anh Việt – TX Duyên Hải, Trà Vinh

Công trình: Thi công bạt lót ao tôm tại hộ Anh Việt

Địa điểm: TX. Duyên Hải, Trà Vinh

BLAT AV1

BLAT AV3

BLAT AV4

BLAT AV5

BLAT AV6

BLAT AV7

BLAT AV8

BLAT AV9