Close

Hình ảnh

Tháng Mười Hai 22, 2017

Thi công lót bạt ao nuôi tôm tại hộ Chú Na – Bến Tre

Công trình: Lót bạt ao nuôi tôm tại hộ Chú Na

Địa điểm: Bến Tre

Bat lot CN2.1

Bat lot CN7.1

Bat lot CN6.1

Bat lot CN5.1

Bat lot CN4.1

Bat lot CN1.1

 

Bat lot CN8.1Bat lot CN3.1