Close

Dự án

Tháng Mười 16, 2017

Thi công lót bạt ao nuôi tôm tại tập đoàn Việt Úc – CN Bạc Liêu

Công trình: Lót bạt ao nuôi tôm tại Tập đoàn Việt Úc – CN Bạc Liêu

Địa điểm: Nhà Mát, Bạc Liêu

Diện tích: 14.000m2 màng chống thấm HDPE 0.5mm

Bat lot VU10.1

Bat lot VU3.1

Bat lot VU4.1

Bat lot VU6.1

Bat lot VU8.1

Bat lot VU30.1

Bat lot VU31.1

Bat lot VU33.1

Bat lot VU23.1

Bat lot VU21.1

Bat lot VU22.1

Bat lot VU37.1

Bat lot VU38.1