Close

Dự án

Tháng Tư 5, 2019

Thi công lót bạt HDPE cho hệ thống 25 ao tròn khung sắt tại Kiên Lương, Kiên Giang

Công Trình: Thi công lót bạt 25 ao tròn khung sắt 500m3.
Địa điểm: Kiên Lương, Kiên Giang.

d25693cc925770092946.1

634ea1bba020427e1b31.1

634ea1bba020427e1b31.1

cadd112210b9f2e7aba8.1

f7dd493c48a7aaf9f3b6.1

0cbc805881c3639d3ad2.1

ba1939e6397ddb23826c

e6a33b523bc9d99780d8.1

daf28101809a62c43b8b.1

83b0883089ab6bf532ba.1