Close

Cung cấp thiết bị

Tháng Tám 27, 2018

Thiết bị báo động

1. Thiết bị báo động mất & có điện

Dien

 

– Kích thước: Cao 9cm x dài 13cm x rộng 8cm

– Xuất xứ: Việt Nam

– Bảo hành: 6 tháng

– Công dụng: giúp người sử dụng biết được có bị mất điện hay không trong lúc các thiết bị khác đang hoạt động. Khi mất điện còi sẽ hú to kèm theo đèn chớp, dễ dàng xác định vị trí báo động trong ban đêm.

 

 

 

2. Thiết bị báo động và bảo vệ động cơ mất & có pha

pha

 

 

– Kích thước: Cao 9cm x dài 13cm x rộng 8cm

– Xuất xứ: Việt Nam

– Bảo hành: 6 tháng

– Công dụng: Giúp xác định được dòng điện 3pha có bị mất pha hay không nếu có còi sẽ hú to kèm theo đèn chớp.

 

 

 

 

3. Thiết bị báo động mất oxy

oxy

 

– Kích thước: Cao 9cm x dài 13cm x rộng 8cm

– Xuất xứ: Việt Nam

– Bảo hành: 6 tháng

– Công dụng: Giúp xác định được thiết bị thổi khí đang hoạt động có thổi đủ lượng Oxy đều đặn vào trong ao nuôi hay không. Còi hú to kèm theo đèn chớp để dễ dàng xác định vị trí báo động trong ban đêm

 

 

4. Thiết bị báo động mất oxy và báo mất & có điện

dien vs oxy

 

– Kích thước: Cao 9cm x dài 13cm x rộng 8cm

– Xuất xứ: Việt Nam

– Bảo hành: 6 tháng

– Công dụng: Báo mất điện cho dòng điện 1pha và mất Oxy khi mất điện thiết bị

sẽ hú to kèm theo chớp đèn

 

 

 

5. Thiết bị báo động mất oxy và báo mất & có pha

pha vs oxy

 

 

– Kích thước: Cao 9cm x dài 13cm x rộng 8cm

– Xuất xứ: Việt Nam

– Bảo hành: 6 tháng

– Công dụng: Giúp người sử dụng biết được dòng điện có mất Pha hay ao nuôi có mất Oxy hay không. Còi hú to kèm theo đèn chớp để dễ dàng xác định vị trí báo động trong ban đêm